Prvé zasadanie MsZ

December 2010 / Prečítané 1937 krát
   Prvé zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 20. decembra. Po slávnostnom zložení sľubu primátorom a novozvolenými poslancami bude nasledovať mimoriadne pracovné zasadanie, ktoré bude schvaľovať zloženie odborných komisií, sobášiacich, prísediacich na súdoch a plat primátora a viceprimátora. Zastupiteľstvo prerokuje aj volebný program na roky 2011 – 2014 a zloženie dozorných rád mestských podnikov.
   Celý program i následné hlasovania poslancov budú zverejnené na informačnej tabuli pred mestským úradom, na webovej stránke mesta i v TV Pezinok. Zasadanie MsZ je verejné.
 
(msú)