Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku

November 2010 / Prečítané 3021 krát
KANDIDÁTI na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku

l Volebný obvod č. I (volebné okrsky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – volí sa 7 poslancov)

Ing. Ján Bíž, 54 r., dôchodca, SDKÚ – DS, KDH, OKS, MUDr. Richard Demovič, PhD, 50 r., chirurg, SMER, Ing. Ivan Dubovský, 45 r., technik, nezávislý kandidát, Medard Féder, 60 r., živnostník, SDKÚ, KDH, OKS, JUDr. Jozef Greguš, 50 r., právnik, MOST-HÍD, OK, SZS,SF, Ľuboš Hidaši, 39 r., stavebný technik, nezávislý kandidát, PhDr. Peter Hyross, 51 r., riaditeľ múzea, SDKÚ, KDH, OKS, Andrej Jendek, 31 r., konateľ spoločnosti, SaS, Peter Kramár, 35 r., podnikateľ, SMER, Andrej Lukjanec, 40 r., profesionálny športovec, SMER, Ing. Emanuel Noga, 48 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Juraj Pátek, 50 r., ekonóm, ND, MUDr. Marián Pátek, 49 r., lekár, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Jaroslav Pavlovič, 52 r., úradník, nezávislý kandidát, Mgr. Tomáš Pitoňák, 39 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, OKS, Mgr. Adam Solga, 27 r., novinár, nezávislý kandidát, Mgr. Oliver Solga, 56 r., historik umenia, nezávislý kandidát, Ing. Jalal Suleiman, PhD., 44 r., živnostník, KSS, Ing. Milan Šimovič, 64 r., dôchodca, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Marián Šipoš, 39 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát, Mgr. Kvetoslava Štrbová, 45 r., živnostník, nezávislý kandidát, Ing. Pavel Šustek, 49 r., štátny zamestnanec, SNS, Peter Wittgrúber, 36 r., odborný pracovník, nezávislý kandidát;

l Volebný obvod č. II (volebný okrsok č. 7 – volia sa 2 poslanci)

Ľubomír Čech, 57 r., živnostník, nezávislý kandidát, Peter Fraňo, 63 r., drevomodelár, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Igor Stručka, 55 r., riaditeľ spoločnosti, SaS, Viktória Tahotná, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát, Rastislav Trojan, 39 r., obchodník v strojárstve, SDKÚ, KDH, OKS, František Varecha, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát;

l Volebný obvod III (volebné okrsky 8, 9, 10, 11 – volí sa 7 poslancov)

Ing. Pavel Alexy, PhD.,CSc., 49 r., univerzitný pedagóg, nezávislý kandidát, Ing. Miloš Andel, 49 r., ekonomický námestník, SDKÚ, KDH, OKS, RNDr. Juraj Čech, 53 r., chemik, nezávislý kandidát, Branislav Dušek, 27 r., podnikateľ, SZ, Mgr. Ľubomír Gašparovič, hasič, 47r., SDKÚ, KDH, OKS, Gabriel Guštafík, 54 r., rušňovodič, nezávislý kandidát, Martin Horváth, 34 r., strojár, MOST – HÍD, OK, SZS, SF, Mgr. Jana Chromejová, 40 r., pedagóg, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, Ing. Simona Chynoranská, 28 r., IT špecialista, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, JUDr. Peter Jedinák, 39 r., bezpečnostný analytik, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, Martin Kodaj, 39 r., živnostník, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, Milan Konfráter, 37 r., živnostník, SZ, RNDr. Miroslav Král, Csc., 56 r., geológ, SZ, Božena Mizerová, 56 r., učiteľka, nezávislý kandidát, Ing. Michal Ondrovič, 56 r., konateľ spoločnosti, SDKÚ, KDH, OKS, Ladislav Popeláš, 33 r., tréner, nezávislý kandidát, Michal Pozsgai, 27 r., recepčný, nezávislý kandidát, PaedDr. Katarína Vladová, PhD., 53 r., špeciálny pedagóg, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Martin Zbudila, 36 r., ekonóm, MOST-HÍD, OK, SZS, SF;

l Volebný obvod IV (volebné okrsky 12, 13, 14, 15, 16 – volí sa 7 poslancov)

Mgr. Daniela Bauerová, 29 r., učiteľka, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Peter Belanský, 58 r., živnostník, nezávislý kandidát, Mgr. Zuzana Čaputová, 37 r., advokátka, nezávislý kandidát, Ing. Ján Čech, 59 r., ekonóm, SMER, Mgr. Martin Dulaj, 34 r., učiteľ, SDKÚ, KDH, OKS, Roman Farkaš, 40 r., telekomunikačný špecialista, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, František Féder, 55 r., riadiaci pracovník, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Viktor Féder, 45 r., manažér, nezávislý kandidát, Javer Gusejnov, 19 r., študent, nezávislý kandidát, Mgr. Miloš Hlavačka, 43 r., sociálny kurátor, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Jozef Chynoranský, 48 r., technický manažér, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, Mgr. Elena Jurčíková, 55 r., riaditeľka SOŠ, SDKÚ, KDH, OKS, Ing. Peter Kadlec, 31 r., manažér, SMER, JUDr. Roman Klimek, 48 r., advokát, nezávislý kandidát, Ing. Vladimír Malovec, 59 r., technik, MOST-HÍD, OK, SZS, SF, Ján Oravec, 38 r., chemický technológ, nezávislý kandidát, JUDr. Justín Sedlák, 55 r., manažér, SMER, Pavol Šipkovský, 27 r., študent, DAS, Jozef Štolc, 50 r., technik, SNS, Martin Šušol, 31 r., finančný poradca, SaS, Ing. Miroslav Tullner, 28 r., podnikateľ, SMER, Peter Vilim, 33 r., projektový manažér, SZ;

l Volebný obvod č. V (volebný okrsok č. 17 – volia sa 2 poslanci)

PhDr. Milan Grell, 45 r., živnostník, nezávislý kandidát, Mgr. Ľuboslav Choluj, 32 r., riaditeľ teletextu TV JOJ, nezávislý kandidát, Ing. Zdenka Jančigová, 50 r., stavebný technik, SDKÚ, KDH, OKS, Kamil Ježík, 28 r., biznis analytik, SDKÚ, KDH, OKS, PhDr. Zita Joklová, 64 r., psychológ, ND, Drahomír Šmahovský, 51 r., pracovník v doprave, nezávislý kandidát, Michal Uherek, 24 r., advokátsky koncipient, SZ.

Ohodnoťte článok: