Celoeurópsky prieskum aj v Pezinku

November 2010 / Prečítané 1899 krát
  Mesto Pezinok bolo náhodným výberom vybrané do celoeurópskeho prieskumu s názvom Európska sociálna sonda 2010.
   Externí spolupracovníci – anketári spoločnosti GfK Slovakia v našom meste uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach. Prieskum prebieha v mesiacoch november 2010 až január 2011. Anketári GfK, ktorí realizujú v náhodne vybraných domácnostiach osobné rozhovory, sa preukazujú anketárskym preukazom i osobitným sprievodným listom. Všetky informácie, ktoré respondenti poskytnú, sa považujú za prísne dôverné a v žiadnom prípade sa nebudú spájať s menom ani adresou osoby, ktorá ich poskytla. S menami respondentov sa zaobchádza v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
   Koordinátorom tohto prieskumu na Slovensku je Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied a jeho realizátorom spoločnosť GfK Slovakia, s. r. o., ktorého cieľom je zmapovať názory ľudí na rôzne dôležité otázky týkajúce sa Slovenska. Prieskum prebieha súbežne v 27 krajinách Európy a má za cieľ pomôcť pochopiť, aké názory, predstavy a presvedčenia majú ľudia v rôznych európskych krajinách.
   Ak by ste potrebovali o prieskume doplňujúce informácie, môžete sa obrátiť na projektovú manažérku GfK Slovakia Danu Kosecovú, poverenú týmto projektom; tel.: 02/57 371 216, e-mail: dana.kosecová@gfk.com. Okrem toho informácie o tomto projekte môžete nájsť na teletexte Slovenskej televízie – okruhu Dvojka a Trojka, ale aj na internetovej stránke www.gfk.sk .
 
(pv)