WC na cintoríne

November 2010 / Prečítané 1369 krát
  Pán Andrej Jendek, kandidát na poslanca v nastávajúcich voľbách, v inzeráte v minulom čísle Pezinčana sľubuje vybudovanie WC na pezinskom cintoríne. Toto však už dávno je, Mesto Pezinok WC vybudovalo v dolnej časti cintorína medzi Pohrebníctvom a trafostanicou, je riadne označené a kľúč je v prevádzke.
   V súvislosti s cintorínom sa často spomína prístavba, presnejšie zastrešenie plochy, kde sa vykonávajú obrady.
   Tieto práce sa v súčasnosti realizujú a budú ukončené do konca novembra tohto roku. Druhou etapou je prístavba a rozšírenie jestvujúceho Domu smútku smerom do pozemku, ktorý mesto na tento účel odkúpilo už v minulosti.
 
OdŽP MsÚ
 

Ohodnoťte článok: