V Pezinku bolo založené OZ Juvamen

November 2010 / Prečítané 2660 krát
   JUVAMEN je latinské slovo označujúce podporu, pomoc, asistenciu. Občianske združenie vzniklo 1. októbra 2010 s cieľom pomôcť, podporiť, poskytnúť asistenciu každému, kto má problémy orientovať sa v spleti zákonov pre poskytovanie sociálnej pomoci a nájsť si prácu z dôvodu zdravotného alebo sociálneho hendikepu.
   Občianske združenie je zamerané na pomoc klientom, ktorí sú zrakovo, sluchovo, telesne, mentálne, duševne postihnutí. Združenie poskytuje základné a špecializované poradenstvo pre klientov tohto typu, ktorí si nemôžu dlhodobo nájsť vhodnú prácu vzhľadom na ich zdravotný stav.
   Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia sú Ing. Ján Matuský, ktorý je predsedom OZ Juvamen. Panie Mgr. Renáta Minarovičová a PaedDr. Elena Matuská sú členky Rady OZ Juvamen. Páni Milan Hýll a Jozef Veverka sú členmi revíznej komisie.
OZ Juvamen sídli na 3. poschodí polikliniky v Pezinku, kde pán Veverka od 8.00 do 15.00 hod. a pani Matuská každú stredu sú pripravení pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.Všetci členovia OZ Juvamen pracujú bez nároku na odmenu.
   Pri vzniku OZ Juvamen výrazne pomohol primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Pri zariaďovaní kancelárie OZ Juvamen významne pomohol pán Peter Galan. Prostriedky na činnosť Juvamen poskytla spoločnosť Západoslovenská energetika.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: