Vyšla kniha Pezinské motívy

November 2010 / Prečítané 2701 krát
Krst knihy: zľava synovia A. Piffla a autori P. Pospechová a P. Wittgrúber Foto: Ján Štrba  PEZINSKÉ MOTÍVY, tak znie názov novej publikácie, vydanej Mestským múzeom v Pezinku. Prezentácia knihy, ktorej zostavovateľmi sú Mgr. Petra Pospechová a Peter Wittgrúber, sa konala 7. novembra. Pezinské motívy vyšli v náklade 2 tisíc výtlačkov vďaka finančnej podpore Mesta Pezinok a Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA.
   Kniha obsahuje kresby a texty prof. Alfreda Piffla, architekta – pamiatkara, historika architektúry, archeológa, výtvarníka a múzejníka, prvého dekana Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V jeho bohatom profesionálnom živote asi najviac vystupuje do popredia obnova Bratislavského hradu, na ktorej má spoločne s Jankom Alexym najväčšiu zásluhu a ktorú v rokoch 1953-1957 viedol. V roku 1957 bol zatknutý a za ohováranie spriatelenej mocnosti odsúdený na 30 mesiacov odňatia slobody. Po návrate z väzenia sa nemohol vrátiť k pôvodnej profesii, po prechodnom období vyplnenom prácou murára nastúpil v decembri 1961 ako samostatný projektant do Okresného stavebného podniku v Pezinku. Tu zotrval do konca roka 1964.
   Počas trojročného pôsobenia stihol popri pracovných povinnostiach a rôznych mimopracovných aktivitách zachytiť a zdokumentovať na obrázkoch mesto a premeny, ktorými v čase jeho pobytu prechádzalo. Búranie historického centra podmienené výstavbou Záhradnej ulice, žánrové obrázky inšpirované Pezinkom, jeho zákutiami a okolím spracoval v niekoľkých súboroch. Najväčší z nich, 119 kresieb meniaceho sa mesta, je dnes súčasťou zbierky Malokarpatského múzea. Ďalšie obrazové série, fotodokumentácia a najmä pracovné a osobné denníky s množstvom poznámok a perličiek z „ pezinského “ obdobia sú klenotom rodiny Pifflovcov. Z tohto materiálu sa zostavovatelia pokúsili vyskladať mozaiku Pezinka a jeho zmien i mozaiku doby, v ktorej sa udiali – tak ako ich zachytili oči a ruka Alfreda Piffla.
   Knihu si môžete zakúpiť v Mestskom múzeu a Mestskom informačnom centre.
 
(pp)
 

Ohodnoťte článok: