Poslanci schválili rozpočet mesta pre budúci rok

November 2010 / Prečítané 1892 krát
  Posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto volebnom období sa uskutočnilo 5. novembra a zaoberalo sa okrem iného aj najdôležitejším bodom, ktorým bolo schválenie rozpočtu mesta na nasledujúci rok. MsZ ho prevažnou väčšinou hlasov schválilo. Po dlhšej diskusii schválili poslanci aj odkúpenie budovy SOU na ul. M.R.Štefánika 9, ktorá by sa mala stať budúcim sídlom Základnej umeleckej školy. Mesto ju chce kúpiť od Bratislavského samosprávneho kraja za 800 tis. eur. Primátor vysvetlil aj dôvod, prečo sa mesto rozhodlo čerpať úver od VÚB vo výške 1 milión eur. Ak by to bolo potrebné, zo zvyšných 200 tis. eur by sa vykonali prípadné opravy strechy, vymaľovanie tried a vyčistenie objektu. Na túto činnosť postačí podľa predbežného odhadu menej ako 50 tis. eur. Zbytok úveru by sa nečerpal a banke by sa vrátil. Škola je v technicky dobrom stave, pred dvoma rokmi sa v nej ešte učilo.
   Zastupiteľstvo schválilo aj verejnú obchodnú súťaž na odpredaj budovy na ul. M.R. Štefánika, v ktorej je mesto vlastníkmi poschodí nad obchodnými prevádzkami.
   Polročnú odmenu schválili poslanci hlavnej kontrolórke, primátor a viceprimátor sa svojich odmien vzdali.
   Podľa vyjadrenia primátora i vedúcej ekonomického oddelenia je pozitívne najmä to, že bol schválený rozpočet, ktorý je základným dokumentom pre riadne fungovanie mesta v budúcom roku. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, pričom je predpoklad, že v budúcom roku sa bude upravovať smerom hore, podľa toho, ako budú rásť podielové dane. Každé euro navyše bude znamenať nové investície do škôl, komunikácií, ale aj do sociálneho, kultúrneho a športového rozvoja. Je predpoklad, že v budúcom roku sa zlepšia v Bratislavskom kraji aj podmienky pre čerpanie peňazí z eurofondov.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: