Pezinok opäť medzi najlepšími

November 2010 / Prečítané 1882 krát
  Výsledky tohtoročného hodnotenia projektu Otvorená samospráva 2010 spoločnosti Transparency International Slovensko dopadlo pre Pezinok viac než dobre. Spomedzi 100 slovenských miest a mestských častí skončil Pezinok na peknom 13. mieste. Medzi porovnateľnými dvoma desiatkami miest (18 – 25 tis. obyvateľov) skončilo dokonca na treťom mieste. Rovnako tretí sme skončili v rámci Bratislavského kraja (1. Petržalka, 2. Staré Mesto, 3. Pezinok). Hodnotilo sa 112 ukazovateľov v 11 kategóriách, a to: 1. Prístup k informáciám, 2. Účasť verejnosti na rozhodovaní, 3. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, 4. Predaj a prenájom majetku, 5. Rozpočet, 6. Dotácie a granty, 7. Byty a sociálne zariadenia, 8. Personálna politika, 9. Etika a konflikt záujmov, 10. Územné plánovanie a stavebný úrad, 11. Obecné podniky a investície.
   Najvyššie ohodnotenie získal Pezinok v kategórii 8, 11, 4 a 9. Tu skončil v prvej desiatke. Bolo to v kategórii Personálna politika – 3. miesto, Obecné podniky a investície – 5. miesto, Predaj a prenájom majetku – 7. miesto a Etika a konflikt záujmov – 8. miesto. Veľmi dobre bol hodnotený aj rozpočet s umiestnením na 11. mieste. Do prvej štvrtiny sa dostala Účasť verejnosti na rozhodovaní – 22. miesto, a Územné plánovanie a stavebný úrad. Naopak najhoršie hodnotené boli kategórie 6, 1, a 7., a to Dotácie a granty – 59., Prístup k informáciám – 58., a Byty a sociálne zariadenia – 44. miesto. Celkovým víťazom projektu Otvorená samospráva 2010 sa stalo mesto Šaľa, druhá bola Banská Bystrica a tretí Martin.
   Po získaní tohtoročného titulu Najlepšie mesto pre biznis a druhého miesta v ankete Najkrajšie mesto je toto ocenenie treťou dobrou správou pre Pezinok v tom to roku. Umiestnenie je potešiteľné nielen pre jeho vysokú objektívnosť a množstvo vyhodnotených ukazovateľov, ale tiež preto, že sme zniesli prísne kritériá nezávislej organizácie Transparency International. Hodnotenie potvrdilo naše dlhodobé výborné výsledky v personálnej politike, vo vedení obecných podnikov, v investíciách a v predaji a prenájme majetku. Zvlásť potešilo výborné umiestnenie v kategórii Etika a konflikt záujmov. Na druhej strane sme si vedomí, že budeme musieť pridať najmä v oblasti získavania dotácií a grantov (dlhodobý problém Bratislavského kraja) a v prístupe k informáciám. Tu sme pohoreli najmä pre nezverejňovanie materiálov Mestského zastupiteľstva vopred na webovej stránke mesta.
   Aj vďaka tomuto prieskumu bude našou snahou do budúcnosti zlepšiť postavenie Pezinka a odstrániť nedostatky, na ktoré nás tento prieskum upozornil.
 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: