Prečo sa multifunkčné ihrisko na Cajle nevyužíva?

Október 2010 / Prečítané 1627 krát
Multifunkčné ihrisko na Cajle vybudované nákladom vyše dvoch milónov korún.   Kauza cajlanského multifunkčného ihriska rezonuje v časti našej verejnosti už niekoľko rokov, pričom vznikli dva, zdá sa, že nezmieriteľné tábory. Už v polovici roku 2007 mesto Pezinok v rozpočte rátalo s vybudovaním dvoch multifunkčných ihrísk a bola na ne na rok 2008 vyčlenená suma 1 milión korún. V polovici roka 2008 obdržalo z Úradu vlády SR informáciu o zaradení do programu budovania ihrísk a dostalo prísľub financovania. Bolo však treba konať veľmi rýchlo, pretože peniaze boli účelovo i časovo viazané. Faktom je, že vedenie mesta konalo pod tlakom a ihrisko sa budovalo bez stavebného povolenia, len na ohlášku drobnej stavby, tak ako vo väčšine obcí a miest. Majiteľ susednej nehnuteľnosti, ktorý sa proti stavbe odvolal, žiadal nové stavebné konanie. Mesto muselo preto vydať zákaz používania ihriska až do doby vydania stavebného povolenia a jeho kolaudácie.
   Dodatočne sa zistilo, že ihrisko zasahuje aj do súkromných pozemkov cca 7 m2. Vlastníkom tejto neveľkej výmery je niekoľko osôb (niektorí vlastnia len 20 cm2!). Na rokovaní 12. októbra sme sa dohodli, že mesto ich dodatočne finančne odškodní. Sme im vďační za ústretovosť i za ochotu pozemky mestu odpredať, pretože sme sa týmto posunuli o dôležitý krok dopredu. Mesto v súčasnosti pokračuje cestou legalizácie stavby dodatočným stavebným povolením. Veríme, že sa nám to už v najbližšej dobe podarí, pretože je veľmi ťažké vysvetľovať deťom, pre ktoré sme ihrisko vybudovali, že v súčasnosti na ňom nemôžu hrať futbal.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: