Učme sa s radosťou

Október 2010 / Prečítané 1069 krát
   To je názov projektu, do ktorého sa v júni tohto roku zapojila Základná škola na Fándlyho ulici v Pezinku. Reagovali sme na výzvu Komunitnej nadácie Bratislava o získanie grantu v rámci projektu Vzdelávanie a komunikačné centrá. Vypracovali sme projekt na vybudovanie multifunkčnej triedy na našej škole, ktorá by slúžila na modernú výučbu, a ktorá by svojím vybavením spĺňala požiadavky dnešnej doby.
   Projekt bol na našu veľkú radosť schválený a škola dostala najvyššiu možnú sumu (3200 eur) na jeho realizáciu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky a Komunitnej nadácie Bratislava.
   Z peňazí získaných grantom sme zakúpili knižničný nábytok, veľké množstvo encyklopédií, odborných kníh, slovníkov, atlasov, ďalej interaktívny výučbový softvér, spoločenské a didaktické hry, teda všetko to, čo potrebujeme pri zavádzaní nových foriem výučby do výchovnovzdelávacieho procesu.
   Ešte raz teda vďaka darcom, ktorí pomohli vybudovať multifunkčné centrum na našej škole a tak všetkým a hlavne našim deťom otvorili dvere tomu, ako byť aktívnymi a úspešnými v dnešnej informačnej spoločnosti.
 
Ing. Monika Hlušková
 

Ohodnoťte článok: