Spomienka na slávneho rodáka Jána Kupeckého

Október 2010 / Prečítané 1840 krát
Profesor Eduard Šafařík   V tomto roku sme si pripomenuli 270. výročie úmrtia slávneho barokového maliara, pezinského rodáka Jána Kupeckého. Životné osudy tohto mimoriadneho umelca sa začali v našom meste v roku 1666, v čase, keď sa sem jeho rodičia prisťahovali z Mladej Boleslavi.
   Aj keď o jeho mladosti, ktorú prežil až do svojich pätnástich rokov v Pezinku, toho veľa nevieme, predsa len zo zachovaného životopisu, ktorý nadiktoval svojmu priateľovi, vieme aký pestrý a dobrodružný život maliar prežil. Z chudobného chlapca z tkáčskej rodiny sa stal portrétistom kráľov a panovníkov, vrátane ruského cára Petra I. Bol však aj maliarom svätcov, bohatej šľachty a mešťanov, no zachovali sa aj jeho obrazy chudákov a žobrákov. Kupeckého robí výnimočným maliarom nielen dokonalé zvládnutie maliarskeho remesla, ale aj vystihnutie vnútornej podoby, psychiky a charakteru portrétovaných osôb.
   Mesto Pezinok si pripomenulo jeho pamiatku opravou fasády rodného domu na Kupeckého ulici, ktorý dnes patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju. Na december sa pripravuje aj prednáška o jeho diele v Dome kultúry.
   V dňoch 29.9. - 2.10. navštívil Pezinok aj najväčší súčasný odborník a znalec Kupeckého diela profesor Eduard Šafařík s rodinou. Žije už viac ako 40 rokov v Taliansku a tvorbe a životu Jána Kupeckého sa venuje po celý život. Je autorom doteraz najväčšej výstavy jeho obrazov, ktorá bola v roku 2001 v nemeckom Aachene a v roku 2002 v Jazdiarni Pražského hradu. O Kupeckom vydal aj obsiahlu knihu a desiatky článkov a odborných štúdií. Počas pobytu na Slovensku navštívil aj Slovenskú národnú galériu v Bratislave a Galériu mesta Bratislavy. V obidvoch inštitúciách sa zaoberal dielami barokových majstrov. V troch prípadoch podrobil skúmaniu autorstvo obrazov a na nich zobrazených osôb v dielach, ktoré sú pripisované Kupeckému. V Pezinku si pozrel Mestské múzeum, pričom sa vyjadril pochvalne o jeho expozícii. Navštívil aj Rodný dom J. Kupeckého a Evanjelický kostol. Tu identifikoval autora obrazu Posledná večera, ktorým je taliansky majster z polovice 17. storočia Matteo Ghidoni a vyvrátil dohady o tom, že by jeden z dvoch oltárnych obrazov mohol byť Kupeckého dielom. Pán profesor tiež upresnil dátum narodenia Jána Kupeckého, ktorým je rok 1666 a nie ako sa doteraz uvádzalo 1667. Veľmi jednoznačne a na základe dobových archívnych dokumentov potvrdil, že rodiskom Kupeckého je jednoznačne Pezinok. Vysvetlil, že dohady o rodisku maliara vznikli pri diktovaní jeho testamentu, v ktorom uviedol ako svoje rodisko mesto Pezinok, ale krajinu Čechy (Boemia), inokedy spomína mestečko Pezinok pri Uhorských hraniciach. Pán Šafařík nám priblížil tiež umelcove kontakty s rodinou, návštevy rodiska, listinné dokumenty a mnoho zaujímavostí zo života Kupeckého, ktoré nám boli doteraz neznáme. Veľa sme sa dozvedeli aj o jeho rodinnom zázemí a maliarovom pobyte v Taliansku i v Nemecku. Profesor Šafařík bol aj hosťom Slovenskej televízie, ktorá o Kupeckom nakrúca dokumentárny film
Profesor Eduard Šafařík
(ra)
 

Ohodnoťte článok: