Odhalili a vysvätili Božiu muku sv. Klementa

Október 2010 / Prečítané 1727 krát
Akt odhalenia Božej muky sv. Klementa.   Na miestach zaniknutej baníckej osady Zumberg členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku postavili novú Božiu muku svätého Klementa, nastaršieho patróna baníkov. Táto bola odhalená a posvätená v sobotu 18. septembra.
   Akt odhalenia vykonal primátor mesta Mgr. Oliver Solga a RNDr. A. Hájik a náväzne vysvätil pezinský farár vdp. Ján Ragula. Slávnostného aktu sa zúčastnili i zástupcovia družobných baníckych spolkov z Rudňan a Marianky. K dôstojnému priebehu prispelo i vystúpenie pezinského speváckeho zboru Ad Una Corda a poézia Melánie Hájikovej.
   Táto Božia muka bude východiskovým miestom pezinského Banského naučného chodníka, ktorý okrem spoznávania histórie baníctva v tejto oblasti bude umožňovať turisticko – relaxačný pobyt v blízkych malokarpatských lesoch.
   Súčasťou osláv patróna baníkov pri novopostavenej kaplnke sv. Klementa bolo aj odovzdanie Čestného uznania mestu Pezinok za uskutočnenie historicky prvého stretnutia banských miest a obcí Slovenska v roku 2008.
   Toto ocenenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska prevzal z rúk predsedu Malokarpatského baníckeho spolku Štefana Granca primátor mesta Oliver Solga. 
 
(ah,ra)