Hasiči súťažili

Október 2010 / Prečítané 1416 krát
   Už po siedmykrát, tradične na Vinobraní, sa stretli hasiči na súťaži o Putovný pohár mesta Pezinok. V tomto roku sa na podujatí zišlo 5 družstiev – štyri družstvá mužov a jedno žien. Sily si zmerali: Závodný hasičský útvar Transpetrol, Dobrovoľný hasičský zbor Kyselica, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice a Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok. Družstvo žien bolo z Kráľovej pri Senci.
   Súťažilo sa v jednej disciplíne – hasičský útok. Víťazom sa stalo družstvo DHZ Kyselica, ktoré dosiahlo čas 21,19 s. Na druhom mieste sa umiestnil DHZ Šenkvice (25,43 s) a na treťom ZHÚ Transpetrol (33,99 s). Ženy z Kráľovej pri Senci požiarny útok zvládli za 37,92 s.
Okrem tejto súťaže sa pezinskí profesionálni hasiči zúčastnili aj 5. ročníka súťaže o Putovný pohár prezidenta HaZZ pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe. Cieľom súťaže bolo preukázať pripravenosť hasičov záchranárov špecialistov – potápačov a vodcov malých plavidiel a rozvíjať a zdokonaľovať tak návyky k profesionálnemu plneniu úloh povodňovej záchrannej služby. Súťaž sa konala v dňoch 28. a 29. septembra na vodnej nádrži Teplý vrch (okres Rimavská Sobota).
   Súťažilo sa v siedmich disciplínach. Preveruje sa schopnosť potápačov orientovať sa pod vodnou hladinou pomocou kompasu, vytrvalostné plávanie s kompletným výstrojom, viazanie uzlov používaných pri výkone povodňovej záchrannej služby, vyhľadávanie a vytiahnutie bremena, naloženie vriec naplnených pieskom do člna, ich preprava a uloženie na miesto sanácie, poskytnutie pomoci zachraňovanej osobe a súťaž v zručnosti ovládania záchranných člnov pomocou pádlovania.
   Družstvo pezinských profesionálnych hasičov sa v silnej konkurenci 12 družstiev z Maďarska, Poľska a Slovenska umiestnilo na 10. mieste.
 
pplk. Ing.Eva Orlická