Diskutovali o kultúrnom dedičstve

Október 2010 / Prečítané 1120 krát
   Dňa 14. septembra sa konala v Častej – Papierničke konferencia na tému Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo, ktorú organizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitana Nova Svätý Jur, pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Podujatie otvoril bratislavský župan Pavol Frešo a tematickými príspevkami sa prezentovali odborníci z tejto oblasti.
   Cieľom konferencie bolo predstaviť a prediskutovať modely územnej a politickej kooperácie v prospech ochrany a rozvoja hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie bolo zamerané na prepojenie kultúrneho dedičstva a hospodárstva kraja so špeciálnym dôrazom na priemyselné dedičstvo a kultúrnu krajinu.
 (pv)
 

Ohodnoťte článok: