Jesenný zber odpadov

Október 2010 / Prečítané 1293 krát
   V dňoch 30.9. - 3.10. boli na Dubovom vŕšku v areáli bývalej motokárovej dráhy otvorené brány pre obyvateľov Pezinka za účelom zberu nepotrebného odpadu z domácností. Organizovaný zber bol pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb, ktorí hneď privezený odpad triedili. Z celkového množstva dovezeného odpadu (232,57 t) išlo 176,48 ton na skládku inertného odpadu (stavebný materiál), 16,04 t na skládku v Dubovej a 40 t sa odviezlo na zhodnotenie (21 t konáre, 7,3 t sklo, 4 t pneumatiky, 4,6 t elektroodpad a chladničky, 3,15 t kovy). Celkové náklady na zber boli 11 614,47 €, teda nepresiahli 50 eur na tonu. Mierne zvýšenie nákladov oproti jari ( 48 €/t ), spôsobilo to, že firma ecorec Slovensko má dočasne odstavený príjem odpadov. Počas minulých zberov zadarmo odobrali suchý komunálny odpad, plasty a za výhodnú cenu aj pneumatiky.
 
(OM-OŽP)

Ohodnoťte článok: