Multifunkčné ihrisko pre základné školy

Október 2010 / Prečítané 1168 krát
   Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom dostanú žiaci základných škôl na Kupeckého ulici a Na bielenisku do užívania už budúci mesiac. Ihrisko v hodnote 48700 eur (bezmála 1,5 mil. Sk) je budované z grantu, ktorý poskytla Slovenská sporiteľňa. Mesto prispelo čiastkou 4000 eur na nevyhnutné zemné práce.
   Po multifunkčných ihriskách na futbalových štadiónoch v Pezinku a na Cajle je to už tretie ihrisko vybudované za ostatné tri roky.
 
(ra)