Poďakovanie

September 2010 / Prečítané 1648 krát

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste 26. 8. 2010 nášho drahého zosnulého
Vladimíra KLAMU
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrastť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí na poslednej ceste dňa 27. júla 2010 odprevadili nášho drahého zosnulého
Jána SCHUSTERA.
Za prejavenú sústrasť ďakuje manželka Gabriela, syn Miroslav, dcéra Jana, nevesta Ľubica, zať Dušan vnúčatá Marek, Martinko, Tomáško.
 
Ohodnoťte článok: