Služby sanatória Karpatia v Limbachu

September 2010 / Prečítané 5342 krát
   Asi tri kilometre od Pezinka, na pokraji Limbachu, sa nachádza sanatórium Karpatia, ktoré môžu využívať aj naši občania. O jeho činnosti sme sa pozhovárali s primárom MUDr. Gustávom Vodom, Csc.

l Čo sanatórium poskytuje?
- Ústavnú liečebnú starostlivosť pre dlhodobo chorých v odbore fyziatria a balneológia, rehabilitačné služby aj ambulantne, rekondičné pobyty a relaxačné pobyty pre seniorov.

l Môžete to konkretizovať bližšie...
- Na oddelení dlhodobo chorých poskytujeme 24-hodinovú kompletnú zdravotnícku starostlivosť pre pacientov, ktorí nie sú schopní sa samostatne o seba postarať, tiež o absolútne nepohyblivých, trpiacich viacerými chorobami či bezvládnych. Na oddelení rehabilitácie poskytujeme individuálnu i kolektívnu rehabilitáciu, klasické masáže, reflexné masáže, zábaly, elektroliečbu, napríklad magnetoterapiu, ultrazvuk, diadynamické prúdy, interferenčné prúdy. V oblasti balneoterapie vírivku a perličku. Pacienti majú možnosť využívať rôzne prístroje v posilňovni.

l Kto sa pacientom venuje?
- Kvalifikovaný tím lekárov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov, ako aj pomocný zdravotný personál.
l Ako sa uhrádzajú poskytované služby?
- Pobyty uhrádzajú zdravotné poisťovne na základe návrhu lekára. Návrh (tlačivo je na webe) mô
že vyplniť praktický lekár. Pre
dlhodobo chorých je liečba 28-dňová, na oddelení rehabilitácie 14-dňová a môže sa opakovať dvakrát v roku. Doba liečby sa dá aj predĺžiť, ale už za úhradu pacienta. Pacient môže u nás
liečbu absolvovať aj bez návrhu lekára. Ambulantné služby sa poskytujú tiež za úhradu. Ceny týchto služieb, ako aj podrobnejšie informácie o našom sanatóriu, nájdete na www.sanatoriumkarpatia.sk
 
(mo)

Ohodnoťte článok: