Odvolali zákaz

September 2010 / Prečítané 1349 krát
   Obvodný lesný úrad v Bratislave odvolal zákaz využívania lesov verejnosťou v katastrálnych územiach Pezinok, Limbach, Modra, Malé Tŕnie a Grinava, ktoré sú v správe a obhospodarovaní organizáciou LESY SR, š.p., odštepný závod Smolenice. Zákaz platil od 21. júna 2010.
 
(msú)

Ohodnoťte článok: