Krajský stavebný úrad nekonal ani po roku

September 2010 / Prečítané 1412 krát
   Krajský stavebný úrad v Bratislave, ktorý obdržal už 4. augusta minulého roka zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Pezinok, nekonal ani po roku. Napriek opätovným reklamáciám a výzvam mesta Pezinok nebol do dnešných dní náš ÚPN prerokovaný a nebolo k nemu vydané stanovisko. Už v januári tohto roka sme žiadali vyjadrenie KSÚ, či je možné nezaslanie stanoviska považovať za akceptovanie nášho zadania. Ani na túto požiadavku KSÚ nereagoval. Mesto Pezinok malo pritom zámer schváliť nový územný plán ešte v tomto roku, čo už prirodzene nebude možné, práve z toho dôvodu, že stanovisko KSÚ je podkladom pre schválenie ÚPN v mestskom zastupiteľstve. Obštrukcie KSÚ voči nášmu mestu považujem za neprofesionálne a podľa môjho názoru politicky motivované. Očakávam, že nové vedenie KSÚ, ktoré by po voľbách malo nastúpiť, vydá požadované stanovisko bez prieťahov. 
 
Oliver Solga
 

Ohodnoťte článok: