Bývalí baníci stavajú kaplnku sv. Klementovi

August 2010 / Prečítané 2042 krát
   Pod starým pezinským hradom vznikla v druhej polovici 13. storočia osada Sumberg. Založili ju nemeckí kolonisti, prichádzajúci na naše územie po tatárskom vpáde. Prvý raz sa osada spomína v listine kráľa Ladislava IV. z 25. januára 1287. Sumberg bol baníckou osadou o čom svedčí aj to, že kráľ Ľudovít I. v roku 1369 ponechal urburu (poplatok) z baní magistrovi Jánovi, synovi Sebuša, aby zvýšil počet obyvateľov dediny. Sumberg sa zveľadil a v roku 1390 v ňom postavili kostol a faru. Dedina bola orientovaná v smere východ – západ. Podľa listiny o rozdelení pezinského panstva z roku 1425 vo východnej časti dediny v južnom rade domov stála fara, oproti na severnej strane bol cintorín a podľa vtedajších zvyklostí stál tam aj kostol.
   Dedina zanikla niekedy koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia. Spustnutý kostol bol začiatkom druhej polovice 17. storočia znovu postavený a slúžil najmä súkromným potrebám pálffyovského rodu. Do roku 1740 ho používali aj obyvatelia Cajle. Vizitáciou v roku 1824 bolo rozhodnuté o jeho zbúraní, lebo bol v dezolátnom stave a nebola nádej na jeho obnovu.
   Ako pamiatku na miesto, kde sa v stredoveku nachádzala banícka osada Sumberg, dnes priestor pri Pinelovej nemocnici, sa Malokarpatský banícky spolok v Pezinku rozhodol postaviť kaplnku, zasvätenú sv. Klementovi, jednému z patrónov baníkov. Svätý Klement, rímsky biskup – pápež, bol poslaný do vyhnanstva v Chersones na Kryme, kde pracoval v mramorových lomoch. Preto sa stal patrónom baníkov. Niekedy sa zobrazuje s baníckymi insigniami.
   Kaplnku začali členovia MBS stavať v júni a jej slávnostné odhalenie bude 18. septembra t. r. o 15.00 hod.
   Týmto pozývame verejnosť na uvedenú slávnosť na miesta bývalej osady Sumberg, pred vstupom do Pinelovej nemocnice.
 
 
Jozef Mišuta, MBS
 

Ohodnoťte článok: