Deti z Pezinka od malička vo výhode

August 2010 / Prečítané 2183 krát
Jedinečná ucelená metóda HELEN DORON od malička do 14 rokov
   Ovládanie viacerých jazykov je v súčasnosti výhodou a v budúcnosti bude nevyhnutnosťou. Bilingvizmus je dar, ktorý môžete venovať svojmu dieťaťu už v ranom veku. Za tento dar bude vďačné v dospelosti, keď bude schopné sa úspešne zamestnať práve kvôli dobrému jazykovému vybaveniu.

   Rodičia na celom svete majú so svojimi deťmi rovnakú skúsenosť, najskôr prichádza bľabotanie, potom prvé slová a hneď nato prvé vety. Deti dokonca už pred narodením počujú hlasy svojich rodičov, neskôr napodobňujú ich slová. Už ako malé si tak nevedomky osvojujú slovnú zásobu ako aj gramatickú štruktúru jazyka, ktorý je veľmi komplexný. Reč, ktorú sa dieťa týmto spôsobom učí, nazývame materinský jazyk.

Prečo začať s druhým jazykom v ranom veku?
   Výskum ukazuje, že ľudský mozog je v prvých rokoch života formovateľný ako plastelína. Toto však závisí od kvality a množstva prvých podnetov a skúseností dieťaťa. Tie rozhodujú o tom, ako sa nervové štruktúry v jeho mozgu prepoja, teda aký funkčný bude jeho mozog. Bunky, ktoré sa často aktivujú dráždením zmyslov, sa viac a stabilnejšie prepájajú. Bunky, ktoré nie sú dráždené, zakrpatejú. Reč sa rozvíja až do štvrtého roku života a tak deti môžu bez námahy zvládnuť aj viac jazykov naraz. Zároveň sa dokázalo, že deti, ktoré vyrastali vo viacjazyčnom prostredí, majú lepšiu schopnosť priestorového vnímania a logického myslenia.

  Britská lingvistka a pedagogička Helen Doron založila svoj program Helen Doron Early English na poznatkoch moderných jazykovedcov, ktorí skúmajú ľudský mozog. Umožňuje tak deťom vo veku už od 3 mesiacov do 14 rokov, aby sa naučili angličtinu ako svoj druhý materinský jazyk. Čím skôr sa začne, tým lepšie a rýchlejšie to ide. Už vyše milión študentov v 28 krajinách sveta sa tešia veľkým úspechom. Táto prepracovaná metóda, založená pred 25 rokmi, je u nás akreditovaná Ministerstvom školstva a ponúka 10 stupňov nadväzujúcej výučby s viditeľnými výsledkami.

Ako prebiehajú kurzy Helen Doron?
   Dieťa opakovane počúva CD nahrávky so slovami, dialógmi, príbehmi a pesničkami bez toho, aby tomu muselo venovať aktívnu pozornosť alebo sa snažilo porozumieť. Za nejaký čas si tak prirodzene a v prostredí domova osvojí prízvuk, slová i gramatické štruktúry anglického jazyka. Na hodinách učiteľka vysvetľuje význam zvukov, ktoré už sú preň známe, a to formou pohybu, hier, výtvarných aktivít, písania, riekaniek, pesničiek. Dieťa tak zapája všetky svoje zmysly a rozvíja si tvorivosť. Dieťa sa popri angličtine vlastne rozvíja všestranne. Učí sa aj o iných krajinách, ich kultúrach a vyjadrovať svoj názor v kolektíve. Výučba prebieha 45 až 60 minút čisto v angličtine v skupinách do 8 detí. Deti sa cítia veľmi príjemne, pretože sú neustále chválené a povzbudzované. Výsledkom je radosť z učenia a túžba po angličtine. Deti vybavené našou angličtinou nemusia mať obavy z prechodu na školskú dochádzku. Tie staršie si ju upevnia a zlepšia sa v komunikácii.
   Vyskúšajte si hodinu plnú zábavy a objednajte sa so svojimi deťmi na ukážkovú hodinu angličtiny zdarma: 0905 704 181, pezinok@helendoron.sk .
   Ukážkové hodiny budú prebiehať vo vyučovacom centre HDEE na Kollárovej 14/A, 2.posch. do 30.9. 2010.
 
 

Ohodnoťte článok: