Posledná možnosť získať finančné prostriedky

August 2010 / Prečítané 1973 krát
   REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia poskytuje posledný raz v tomto roku možnosť získať financie na realizáciu vašich nápadov, aby ste zlepšili životné podmienky vo vašom okolí. Pokiaľ máte nápad, ako urobiť niečo pre seba i svoje okolie, ale nemáte dostatok finančných zdrojov na jeho uskutočnenie, táto výzva je určená práve vám. Stačí, ak vaše idey spíšete do Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a pošlete ju na adresu nadácie, ako aj elektronicky na e-mail: revia@revia.sk . Uzávierka žiadostí je 28. septembra 2010. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a podmienky získania finančnej podpory sú uverejnené na stránke www.revia.sk .
   Aby boli vaše šance na získanie finančných prostriedkov práve pre vašu myšlienku čo najväčšie, odporúčame vám projekt pred zaradením do grantového kola konzultovať s pracovníčkou nadácie, ktorá vás usmerní a upozorní na prípadné nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť podporu vašej idey grantovou komisiou. Tešíme sa na vaše nápady.
 
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
 

Ohodnoťte článok: