Prečo sa neupozorňuje na dlhšie odstávky vody?

August 2010 / Prečítané 2010 krát
   Chcem sa spýtať prostredníctvom Pezinčana, či je normálne, keď sa opravuje vodovodné potrubie, že nedajú o tom vôbec vedieť obyvateľom dotknutej časti mesta? Bývam v Pezinku na Muškáte a v dňoch 22. a 23. júla sa tak zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) nestalo. Vonku boli veľké horúčavy, deti boli doma, mali brať ohľad najmä na tie menšie a na starších ľudí. Keby sme boli o dlhšej oprave vedeli, mohli sme si zabezpečiť vodu aspoň na to najnutnejšie (osvieženie, varenie, do WC). Chcem pripomenúť, že v minulých rokoch oznámenie o vykonávaní dlhšie trvajúcich opráv bolo samozrejmosťou. Prečo nebolo tomu tak teraz?
Milan Chabada
 

Odpoveď BVS:
   Porucha č. 1976/10, Silvánová 1, na hlavnom potrubí DN300, bola nahlásená 14.7.2010 ako kategória B.
   Nakoľko porucha sa začala prejavovať silným únikom vody, boli sme nútení túto poruchu okamžite riešiť a dňa 22.7. odstrániť.
   Dňa 22.7.2010 obyvatelia neboli upozornení z dôvodu, že na opravu tejto poruchy sme museli nastúpiť ihneď, nakoľko zvýšený únik vody sa prejavil v noci z 21. na 22. júla. Po odkopaní poškodeného potrubia bolo zistené, že práce na odstránení poruchy budú trvať minimálne dva dni. Z toho dôvodu sme o tom osobne informovali pána primátora mesta. Dňa 23.7. sme odstávku vody oznámili prostredníctvom pezinskej televízie a rozniesli sme a vylepili oznamy na sídlisku Muškát od 8.00 do 17.00 hod. Termín bol dodržaný.
 
Zenon Mikle, hovorca BVS
 

Ohodnoťte článok: