Ešte k odvolaniu riaditeľa MPS

August 2010 / Prečítané 2110 krát
   Dohady, polemiky i klebety okolo vedenia Mestského podniku služieb v ostatných mesiacoch v Pezinku, ktoré viedli k odvolaniu riaditeľa Ing. Slavomíra Fuňu mestským zastupiteľstvom sa uzavreli na pôde MsZ správou o výsledku kontrol.
   Nezávislý auditor, Útvar hlavnej kontroly i kompetentní pracovníci mesta vykonali kontroly, ktoré sa viazali najmä na použitie príspevku mesta, správu zvereného majetku, pracovnoprávne vzťahy a konkrétne práce vykonávané pre mestské zariadenia. Ani v jednom prípade kontrolné orgány nenašli závažné pochybenia, ktoré by viedli k rozviazaniu pracovného pomeru riaditeľa spoločnosti. Jediným pochybením bolo jeho neoznámenie členstva v dozorných radách mimopezinských firiem, ktoré však aj pri neúmyselnosti takéhoto členstva bolo porušením zákona. Na základe tejto skutočnosti bol riaditeľ na podnet mestského zastupiteľstva odvolaný a následne s ním bol rozviazaný pracovný pomer. Rozviazanie pracovného pomeru bolo obojstranne korektné, vrátane vyplatenia odmeny v kompetencii primátora. Výšku odmeny primátor poslancom dostatočne vysvetlil na pracovnom zasadaní MsZ, pričom poukázal na skutočnosť, že 50 percent odmeny nebolo z príspevku mesta, ale z podnikateľskej činnosti MPS. Odmena bola navrhnutá pred odvolaním riaditeľa za jeho obetavú činnosť v prospech mesta a v súlade s poriadkom odmeňovania. Všetky výsledky kontrol ako i finančné vysporiadanie pri ukončení pracovného pomeru je prístupné verejnosti.
 
Oliver Solga
 

Ohodnoťte článok: