Stavebný ruch neustal ani cez letné mesiace

August 2010 / Prečítané 1876 krát

 Chodník na Jesenského ulici  
Aj keď ekonomická kríza značne negatívne ovplyvňuje rozvojové aktivity mesta, predsa sa stále čosi nové buduje. Bolo tomu tak aj cez letné mesiace.
   V júli boli realizované stavebné úpravy na komunikácii a parkovisku na Svätoplukovej ulici č. 1 – 31. Pôvodný povrch cesty, ešte z čias budovania sídliska bol vyfrézovaný a následne naň položený asfaltový koberec vo výmere 4000 m2. Boli osadené nové obrubníky a urobené vodorovné a zvislé dopravné značenie cesty i parkoviska. Stavebné úpravy realizovala firma Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o., dopravné značenie podľa dokumentácie schválenej dopravným inšpektorátom zrealizovala firma Petmas s. r. o. Celkové náklady na túto stavebnú akciu boli 90 tis. eur.
   V dvoch etapách bol vybudovaný chodník na Jesenského ul. pred domami č. 1 – 29 a na pravej strane Holubyho ul. od svetelnej križovatky po žel. stanicu. V prvej etape, ktorá zahŕňala práce na Jesenského ulici, bolo uložených 650 m2 zámkovej dlažby. Práce realizovala firma Petmas s. r. o..
   Náklady na túto časť predstavovali 45 tis. eur. Druhá etapa zahŕňa chodník na Holubyho ul. v rozsahu 350 m2.

Chodník na Jesenského ulici

Cesta a parkovisko na Svätoplukovej ul.   Na pezinskom cintoríne sa v auguste začali aj práce na budovaní prístrešku, zámkovej dlažby a bezbariérového prístupu pred Domom smútku. Na základe výberového konania práce vykonáva firma Petmas s. r. o.. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca septembra.
   Finišuje sa aj na úpravách priestorov pre dve triedy materskej školy v ZŠ Na bielenisku.

 

(mo)

 

Cesta a parkovisko na Svätoplukovej ul.


Ohodnoťte článok: