Zabráňme vzniku letných požiarov

Júl 2010 / Prečítané 1170 krát
   Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku upozorňujú na častý výskyt požiarov v letnom období. Požiare vznikajú v dôsledku neopatrných hier detí a mládeže so zápalkami, ale aj nedbanlivosti zo strany dospelých. Veľa požiarov vzniká v čase žatvy a zberu sena, preto poľnohospodári a iní pestovatelia by mali venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu zberovej a pozberovej poľnohospodárskej techniky, skladovacím priestorom určeným na skladovanie obilia, slamy, sena a objemových krmovín. Treba si zabezpečiť dostatočný počet hasiacich prístrojov, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť stohov od iných objektov, dodržiavať zákaz fajčenia a iné bezpečnostné opatrenia, ktorých nedodržanie môže spôsobiť požiar. Je nevyhnutné robiť tiež pravidelnú údržbu a kontrolu elektroinštalácie, konštrukcií palivového systému, trecích plôch, výfukových potrubí.
   Zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme uchrániť zdravie, ľudské životy a predchádzať značným škodám na majetku svojom, prípadne svojich blízkych. 
 
(eo)
 

Ohodnoťte článok: