Oprava strechy na zámku

Júl 2010 / Prečítané 2759 krát
   Na streche pezinského zámku vidno v týchto dňoch majstrov pokrývačov a stolárov. Nie je to všedná zaležitosť robiť stavebné zásahy na významnej kultúrnej pamiatke. Zaujímalo nás preto, aký rozsah prác sa tu vykonáva, ako aj ďalšie podrobnosti o tejto rekonštrukcii.
   Navštívili sme firmu VITIS Pezinok s. r. o., ktorá je súčasným vlastníkom zámku. Informácie nám poskytol Ing. Stanislav Benuščák, ktorý má stavbu na starosti.
   Dozvedeli sme sa, že podľa projektu, ktorý má názov Zámok v Pezinku, sa v najvyššej časti objektu zo strany od Zámockého parku vykonáva oprava strechy a fasády, ktorá je v priamom kontakte so strechou. Odborné práce realizuje firma Ing. Juraja Kianičku z Dolného Kubína, ktorá zabezpečuje obnovy najznámejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Napríklad robili opravy na Dóme sv. Martina, najvýznamnejšej sakrálnej stavbe v Bratislave, či na Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Aj práce na pezinskom zámku sú veľmi náročné, neobnovuje sa len krytina, ale aj barokový krov. Na jednom z jeho trámov bol nájdený monogram starých majstrov z roku 1768. Vymieňajú sa niektoré poškodené pôvodné trámy, ale tiež tie, ktoré tu boli núdzovo osadené v neskoršom období, nakoľko pôvodné boli poškodené. Pri rekonštrukcii sa veľký dôraz kladie aj na opravu komínov, tie budú mať tiež pôvodný vzhľad. I komíny podstúpili v minulých rokoch podstatné zmeny, žiaľ, zásahy boli necitlivé a neodborné, vôbec sa nehľadelo na pôvodný tvar. Pri súčasnej rekonštrukcii sú všetky úpravy konzultované s odborným garantom, ktorým je Krajský pamiatkový ústav v Bratislave.
   Na celom objekte prebieha historicko-architektonický výskum, ktorý sa robí pod dozorom Ing. arch. Ivana Gojdiča z Trnavskej univerzity. Pri súčasnom výskume boli nájdené niektoré zaujímavé veci, zachované ešte z vodného hradu z 13. storočia. Našli sa pôvodné múry, zbytky renesančnej pece, barokového krbu a iné.
   Mnohé je ešte poskrývané pod omietkami a nátermi, ktoré budú dávané do pôvodného stavu.
Takáto obnova kultúrnej pamiatky je finančne náročná záležitosť, ktorú by ťažko mohla realizovať firma VITIS sama. Len terajšia oprava asi 1/3 strechy na celom objekte si vyžiada náklady 200 tisíc eur. Práce sú hradené z časti z vlastných zdrojov ale hlavne z prostriedkov, ktoré získali z Nadácie SPP. Nebyť tohto darcu, ťažko by mohli nákladné práce na historickom objekte realizovať. S rekonštrukciou prvej časti začali začiatkom júla tohto roku a ukončia ju ešte do konca augusta. Oprave strechy predchádzal výskum, ktorý sa robil po odstránení krytiny.
   Majiteľ zámku očakáva, že rekonštrukčné práce na pamiatkovom objekte budú pokračovať. Okrem opravy ďalších 2/3 strechy treba ešte urobiť kompletnú obnovu fasády, stavebné úpravy historických pivníc, nevyhnutné odkanalizovanie celého objektu a iné. Pokračovanie prác závisí od toho, či Nadácia SPP poskytne ďalšie prostriedky.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: