Pezinčania na hasičských oslavách v Rakúsku

Júl 2010 / Prečítané 1227 krát
   Od roku 2004 existujú družobné priateľské vzťahy medzi pezinskými dobrovoľnými hasičmi a záchranármi zo Strasshof am Nordbahn z Dolného Rakúska. Hostia od južných susedov navštívili Pezinok pri príležitosti 130. výročia založenia tunajšej mestskej organizácie požiarnej ochrany, vtedy bývalý rakúsky hasičský funkcionár OBI Josef Hummel navrhol nadviazať bližšiu partnerskú spoluprácu. Od toho času sa obojstranné výmeny delegácií konajú každoročne.
   Na základe pozvania veliteľa FF Strasshof am Nordbahn HBI Richarda Fischera sa zúčastnili v tomto roku pezinskí hasiči osláv 100. výročia založenia hasičskej organizácie u rakúskych partnerov. Program osláv sa uskutočnil v kultúrnom dome tohto dolnorakúskeho 8,5 tisícového mestečka.
   Veliteľ R. Fischer v slávnostnom príhovore s uznaním spomenul prácu viacerých generácií hasičov. Na začiatku mali šiestich príslušníkov a jedinú striekačku. V súčasnosti ich je 88 a k dispozícii majú 11 zásahových vozidiel. Hasičskú činnosť robia popri zamestnaní, pričom je až neuveriteľné, že ročne majú až 400 výjazdov k požiarom, haváriám či nehodám.
   Osláv sa zúčastnil aj spolkový minister sociálnych vecí, práce a ochrany spotrebiteľov Rudolf Hundstofer, do ktorého pôsobnosti dobrovoľné hasičstvo v Rakúsku patrí. Rakúskym kolegom sa poďakoval za ich záslužnú dobrovoľnú prácu. Slovami vďaky nešetril ani primátor mesta L. Deltl, ktorý prisľúbil hasičom podporu aj do budúcna.
   V mene pezinských hasičov rakúskych kolegov pozdravil predseda Dobrovoľného hasičskeho zboru Pezinok – mesto Gabriel Guštafík, ktorý im pri tejto príležitosti odovzdal dar – 200 kilogramovú sochu sv. Floriána, ktorú zhotovil Rudolf Turanský. Na slávnostnom zhromaždení vystúpil i riaditeľ HaZZ Pezinok plk. Ing. Emil Moťovský, ktorý odovzdal veliteľovi R. Fischerovi vyznamenanie a darček (model hasičskej striekačky). Za Územný výbor DPO prítomných pozdravil predseda preventívnej komisie, vrchný inšpektor Peter Ronec, ktorý slávnostné príhovory slovenských účastníkov tlmočil.
 
(pr)