Vypracovanie urbanistickej štúdie

Júl 2010 / Prečítané 1866 krát
   Občianske združenie Rozálka sever na valnom zhromaždení dňa 4. júna 2010 prezentovalo svojim členom a podporovateľom finálnu verziu urbanistickej štúdie územia medzi cajlanskými záhradami a potokom Saulak, v podobe, ako bola vyexpedovaná na dotknuté inštitúcie.
   Združenie vzniklo pred dvomi rokmi z iniciatívy vlastníkov území s cieľom vypracovať urbanistickú štúdiu územia, ktorá je podmienkou ďalšej výstavby v území. Valné zhromaždenie potvrdilo výbor v jeho súčasnom zložení na ďalšie obdobie, ktoré sa predpokladá do ukončenia procesu prípravy štúdie a uzavretia súvisiacich záväzkov, čím skončí aj mandát združenia.
   Oznámenie o začatí procesu verejného prerokovania bolo dňa 14. júna 2010 formou vyhlášky v zmysle zákona vyvesené na verejnej tabuli a webstránke mesta. Počas 30 dní bola štúdia k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Pezinku. Následne bude spracované vyhodnotenie pripomienkového konania a po zapracovaní pripomienok bude čistopis odovzdaný mestu. Po prerokovaný v MsZ by sa tento materiál mal stať územnoplánovacím podkladom mesta pre aktualizáciu alebo doplnky územného plánu.
 
Ing. arch. Martin Stohl, OZRS
 

Ohodnoťte článok: