Pri 35- stupňovej teplote vonku sa v bytoch kúrilo

Júl 2010 / Prečítané 1743 krát
   V bytovke č. 40 – 46 na Bernolákovej ulici sa 12. júla kúrilo. Vonku bolo 35°C a radiátory boli maximálne horúce. Kto takéto nezmyselné kúrenie zaplatí? Uvedomuje si prevádzkovateľ, že z tohto dôvodu môže prísť, najmä u starších ľudí, ku kolapsom? 
   Na otázku občanov odpovedá konateľ spoločnosti Podnik bytových služieb Pezinok Peter Slezák:
   Vzniknutú situáciu nespôsobila naša spoločnosť, ale nezodpovedný prístup niektorého užívateľa bytového domu na sídlisku Za hradbami, ktorý si neodborne vymieňal radiátory alebo menil stupačkové ventily ústredného kúrenia v danom dome, pravdepodobne bez vedomia domového dôverníka alebo správcu bytového domu.
   Problém nastal v tom, že pri týchto prácach bol nedostatočne uzatvorený alebo vôbec nebol uzatvorený ventil na spiatočke ústredného kúrenia, pričom došlo k poklesu tlaku v sekundárnom potrubí, ktorý je dotlakovávaný cez primárne potrubie z centrálnej kotolne Juh, čo malo za následok to, že počítač v kotolni vyhodnotil pokles tlaku v celom teplovodnom systéme a dal príkaz dotlakovaciemu čerpadlu, aby doplnilo systém.
   Keďže výmenníková stanica Za hradbami bola po skončení vykurovacej sezóny odstavená z prevádzky (vypnuté čerpadlá ÚK a riadiaci systém), teplá voda z kotolne sa pretlačila cestou menšieho odporu cez spiatočkový systém do daného sídliska, čo malo za následok natlačenie teplej vody do systému a následné nežiadúce rozkúrenie radiátorov.
   Teplovodné systémy kúrenia, musia byť i mimo vykurovaciu sezónu zavodnené, aby neprišlo k rozrušeniu a k znehodnoteniu tesnení na kúrenárskom systéme, a aby neprišlo ku korózii potrubí a radiátorov z ich vnútornej strany.
   Za nezmyselné kúrenie by mal zaplatiť nezodpovedný užívateľ, ktorý sa sám dobrovoľne prihlási svojmu správcovi bytového domu alebo priamo dodávateľovi tepla. Veď tu ide o bezohľadnosť, bezcharakternosť a nezodpovednosť „neznámeho údržbára“, ktorý spôsobil škodu nielen všetkým odberateľom tepla, ale i výrobcovi tepla, nakoľko musel byť zbytočne nakúrený primárny a sekundárny teplovodný systém.
   Takémuto stavu sa dalo predísť tým, že pred zásahom do kúrenárskeho systému v danom dome by sa uzatvorili ventily pri merači tepla na prívodnom a na spiatočnom potrubí. Toto treba nahlásiť pred začatím prác domovému dôverníkovi alebo správcovi domu.
   Výmenníková stanica Za hradbami bola 12. júla 2010 o 23.00 hod. odstavená od dotlakovania systému.
 

Ohodnoťte článok: