Zákaz využívania lesov verejnosťou

Júl 2010 / Prečítané 1764 krát
   Obvodný lesný úrad v Bratislave vydal pre Lesy SR, š. p. OZ Smolenice, Lesná správa Pezinok, ako správcu a obhospodarovateľa lesných pozemkov v k. ú. Pezinok, Limbach, Modra, Malé Tŕnie, Veľké Tŕnie a Grinava v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. zákaz využívania lesov verejnosťou do 31.12.2010 z dôvodu spracovania drevnej kalamity vzniknutej nepriaznivými poveternostnými podmienkami v jarných mesiacoch roku 2010, na lesných pozemkoch v uvedených katastrálnych územiach.
   Uvedený zákaz bol vydaný na ochranu oprávnených záujmov správcu a obhospodarovateľa lesa ako aj zabezpečenia ochrany života a zdravia verejnosti.
 
Ing. Miroslav Hasa
 

Ohodnoťte článok: