Dopravné značenie na Hrnčiarskej ulici

Júl 2010 / Prečítané 1302 krát
   Poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Viera Klimeková doručila na Oddelenie životného prostredia MsÚ podnet občanov, v ktorom poukazujú na pre nich nevhodné osadenie dopravnej značky B 34 „ Zákaz státia “ na Hrnčiarskej ulici. Žiadajú dopravné značenie odstrániť minimálne v úseku od ul. Š. Polkorába po parkovisko Za hradbami.
   OŽP MsÚ sa obrátilo s touto požiadavkou na dopravného inžiniera OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu Ing. Kubaljaka, ktorý poslal toto stanovisko: Ani odstránenie dopravnej značky by neumožnilo vodičom stáť v uvedenom úseku miestnej komunikácie bez toho, aby porušovali zákon. Miestna komunikácia je v tomto úseku široká asi 6 m. Podľa § 23 ods. (l) zák. č. 8/2009 vodič smie stáť len „ak vedľa neho zostane aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy“. To znamená, že v uvedenom úseku by porušoval vodič zákon aj v prípade, že by tam nebola osadená DZ „Zákaz státia“. Z toho dôvodu bude jestvujúce dopravné značenie na Hrnčiarskej ulici ponechané.
 
Miloš Bačák, OŽP
 

Ohodnoťte článok: