Prijatie žiakov a študentov

Júl 2010 / Prečítané 1778 krát
 Primátor mesta Oliver Solga prijal v Obradnej sieni mestského úradu na záver školského roka v doprovode pedagógov najlepších žiakov a študentov pezinských základných a stredných škôl. Poďakoval im za vzorné plnenie školských povinností a poprial im príjemné prežitie letných prázdnin. Účastníci stretnutia si domov odniesli malé darčeky.
 
Foto (mo)

Ohodnoťte článok: