Opatrovateľky si zvýšili kvalifikáciu

Júl 2010 / Prečítané 1839 krát
   Mesto Pezinok zabezpečilo vzdelávanie pre 27 opatrovateliek prostredníctvom akreditovaného kurzu „Opatrovateľ a spoločník“ s rozsahom 226 hodín. Vzdelávanie bolo realizované od apríla do júna tohto roka Centrom ďalšieho vzdelávania UK Bratislava a finančne podporené sumou 4910 € Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku a Mestom Pezinok.
   Obsahom kurzu boli základy zdravovedy pre opatrovateľov, hygienická starostlivosť, opatrovanie imobilného pacienta, rehabilitácia opatrovaných, prístup a komunikácia s klientom a legislatíva v oblasti sociálnej starostlivosti. Všetci účastníci kurzu ukončili vzdelávanie písomnou a ústnou skúškou a získali osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou pôsobnosťou. Vyškolené opatrovateľky tak splnili povinnosť, ktorú im ukladá Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách absolvovať vzdelávanie a získať osvedčenie do konca roka 2010.
 
Ing. Monika Krnáčová, projektový manažér
 

Ohodnoťte článok: