Ústavný súd zrušil rozsudok NS SR

Júl 2010 / Prečítané 1747 krát
   Dňa 23. júla bola v slovenských médiách zverejnená správa o rozhodnutí Ústavného súdu vo veci pezinskej skládky odpadov.
   Ústavný súd SR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci pezinskej skládky odpadov a vrátil mu prípad na ďalšie konanie. Nález bol vydaný 27. mája 2010 a v 29. týždni ho doručili zástupcom Pezinčanov ako aj mesta. Ako vyplýva z nálezu, rozsudkom, svojím konaním i tým, že predtým NS SR nariadil odklad vykonateľnosti povolenia na skládku, bolo porušené právo prevádzkovateľa, spoločnosti Ekologická skládka.
   Ústavný súd SR rozhodol o sťažnosti prevádzkovateľa voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Ten v máji 2009 zrušil rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia potvrdzujúce právoplatnosť povolenia na výstavbu a prevádzku skládky. Nález ÚS SR nie je potvrdením zákonnosti skládky v Pezinku, keďže to nebolo predmetom konania pred ÚS SR, objasnila Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a advokátka spolupracujúca s Via Iuris Centrom pre práva občana. ÚS sa vyjadroval iba k postupu a rozhodnutiam NS.
  „S viacerými dôvodmi uvedenými v náleze ÚS sa nestotožňujeme, ale, samozrejme, rešpektujeme ho,“ povedala Z. Čaputová. Priblížila, že viaceré významné argumenty o nezákonnosti povolenia skládky, ako napríklad rozpor povolenia skládky s územným plánom, ostali nálezom ÚS SR nedotknuté a Pezinčania ich budú uplatňovať v ďalšom konaní pred Najvyšším súdom SR.
 

Ohodnoťte článok: