Justičná akadémia Slovenskej republiky v Pezinku

Jún 2010 / Prečítané 3128 krát
   Mnohí Pezinčania nevedia, že naše mesto je už šesť rokov sídlom Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Vznikla na základe zákona č. 548/2003 Z.z., ako samostatná nezisková organizácia, rozpočtovo naviazaná na Ministerstvo spravodlivosti SR. Pôvodne mala sídlo v Trnave, ale keď tam nezískali plánované priestory, sídlo sa presunulo do budovy zrušeného Okresného súdu v Pezinku. Tu zotrvala do roku 2008. Po obnovení okresného súdu priestory na ulici M.R. Štefánika uvoľnili a presťahovali sa do zrekonštruovanej budovy v bývalých kasárňach na Suvorovovej ulici.
   O bližšie informácie o tejto vzdelávacej inštitúcii sme požiadali riaditeľa akadémie , JUDr. Petra Hullu.

Riaditeľ JUDr. Peter Hullal Povedzte nám, čo je vlastne hlavnou úlohou Justičnej akadémie Slovenskej republiky?
- Justičná akadémia je nezávislá vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Vzdelávací proces sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti. Len pre ilustráciu našich vzdelávacích aktivít, napríklad v minulom roku sme pripravili 129 seminárov za účasti 4302 účastníkov. Okrem toho jednou z našich hlavných činností je prípravné vzdelávanie justičných čakateľov, ako aj právnych čakateľov prokuratúry, ktoré končí odbornou skúškou, čím získajú mandát stať sa sudcom alebo prosa uskutočňujú najmä vzdelávacie podujatia na regionálnej úrovni pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Väčšina vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie sa však realizuje v moderne vybavenej budove nášho detašovaného pracoviska v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach.

l Ste spokojný s priestormi v Pezinku?
- Pôvodne sme dostali v Pezinku priestory zrušeného okresného súdu, avšak po jeho znovuobnovení sme tieto uvoľnili a presťahovali sme sa do zrekonštruovanej budovy v areáli bývalých kasární, vedľa Špecializovaného trestného súdu. Toto bol najvhodnejší variant možného riešenia. Budova bola prispôsobená na vzdelávaciu činnosť, pre naše potreby je plne vyhovujúca. Máme tu tiež ubytovacie kapacity,
je tu knižnica a tiež veľká pojednávacia miestnosť, ktorú využíva tiež Špecializovaný trestný súd.
l Akými učebnými osnovami sa riadi vzdelávanie v Justičnej akadémii ?
- Máme schválenú koncepciu vzdelávania, ktorá určuje dlhodobejšie smerovanie a ciele. Schválila ju Rada Justičnej akadémie, ktorá je najvyšším orgánom. Každoročne sa vzdelávací proces vykonáva na základe študijného plánu, ktorý zohľadňuje odborné návrhy a námety pedagogického zboru. Justičná akadémia má v súčasnosti tri katedry.

l V máji tohto roku sa začalo Vaše druhé funkčné obdobie na pozícii riaditeľa Justičnej akadémie. Aké ciele si kladiete na ďalších 5 rokov?
- Po zavŕšení obdobia stabilizácie a dobudovania akadémie, skvalitňovania vzdelávania a realizácie vzdelávacích projektov, prehlbovania spolupráce na medzinárodnej úrovni sa chceme zamerať na ďalšie rozvíjanie nových foriem vzdelávania, pokračovanie spolupráce s partnerskými organizáciami, rozšírenie publikačnej a vydavateľskej činnosti. Pôjde hlavne o zameranie vzdelávacieho procesu na špecializáciu a efektívnosť, ako aj zvýšenie počtu jednotlivých akcií v rámci celoživotného vzdelávania prostredníctvom regionálnych foriem.
 
 
(mo)

Ohodnoťte článok: