Akadémia tretieho veku pokračuje v septembri

Jún 2010 / Prečítané 1700 krát
   Akadémia tretieho veku otvorí 4. rok svojej činnosti 8. septembra o 16.00 hodine v malej sále Domu kultúry. Prihlásiť sa možno na tieto odbory:
1. ročník: Anglický jazyk pre dospelých, Biológia – alebo o génoch, evolúcii a rozmanitosti života, Dejiny hudby, Naše dejiny, Keramika pre seniorov, Počítače a Základy kresby a maľby.
2. ročník: pokračuje v odboroch Počítače a Prírodné liečivá. Ako postgraduálny kurz môžu pokračovať Dejiny umenia.
   Podmienkou otvorenia je záujem aspoň 15 prihlásených. Prihlášky na jeden alebo dva odbory môžete odovzdať na prízemí Mestského úradu v Pezinku, odd. školstva a sociálnych vecí, prízemie č. dv. P8, prípadne poslať mailom na adresu: renata.minarovicova@msupezinok.sk  do konca augusta 2010.
   Sylaby jednotlivých študijných odborov sú uverejnené na výveske Mestského úradu na 1. medziposchodí.
 
(JT,VW)
 

Ohodnoťte článok: