Cajlania sa zabávali, tiež volili nového richtára

Jún 2010 / Prečítané 1356 krát
   V podvečer prvého mája sa stavia na Cajle máj. Po jeho vztýčení sa domáci Cajlania, ale aj početní hostia, zídu v blízkom bufete Pod hruškou na tradičnom posedení a májovej veselici. Táto trvá do neskorej noci. Jej súčasťou je aj voľba nového richtára.
   Cajla, do roku 1948 samostatná obec, je mestskou časťou Pezinka, ktorý má svojho primátora, preto súčasný cajlanský richtár nemá už žiadne kompetencie. Jeho úlohou je zbližovať a stmeľovať ľudí, prehlbovať v nich zdravý lokálpatriotizmus a za pomoci ostatných dobrovoľníkov pripravovať pre nich rôzne aktivity a spoločenské podujatia. Táto činnosť je považovaná za službu spoluobčanom, bez nároku na odmenu.
   V tomto roku si Cajlania zvolili už siedmeho richtára. Stal sa ním Ladislav Lichtneker. Jeho „funkčné obdobie“, rovnako ako u jeho predchodcov, bude trvať rok. Každý z doterajších richtárov si dal nejakú osobitnú úlohu, ktorú sa snažil splniť. Najčastejšie to bola príprava nových podujatí. Aké sú plány nového richtára? „Chcem nadviazať na všetko pozitívne, čo sa doteraz darilo. Budeme organizovať tradičné podujatia ako Deň detí, v tomto roku pod názvom Všetci sme deti a s novými súťažami, ďalej ľudovú veselicu Annabál, Hodovú zábavu, Mikuláša. Tieto podujatia rozšírime ešte o čajové posedenie so živou ľudovou hudbou, latinský večer za účasti skupiny Kubánok.
   Chceme oživiť tiež Fašiangy a zamýšľame sa aj nad zorganizovaním burzy šatstva. Mojou snahou bude zapojiť do týchto akcií ešte viacej ľudí, aby to u nás na Cajle ešte viacej žilo. Aj touto cestou pozývam medzi nás našich spoluobčanov z dolnej časti Cajle, ktorí sa zúčastňujú podujatí zatiaľ veľmi málo. Priatelia, neváhajte a zapojte sa medzi nás.“
 
(mo)
 
Nový cajlanský richtár Ladislav Lichtneker.
Foto: Oskár Hanúsek