Jubilejný snem ÚMS

Jún 2010 / Prečítané 1690 krát
   Júbilejný XX. Snem Únie miest Slovenska sa uskutočnil 18. júna v bratislavskom Primaciálnom paláci. Okrem správy o činnosti a hospodárení ÚMS sa primátori venovali najmä zložitej ekonomickej situácii, v ktorej sa ocitli samosprávy na Slovensku.
   Finančná, hospodárska a energetická kríza zapríčiňuje najmä výpadok podielových daní, vplyvom čoho mestá šetria už i na základných funkciách, ktoré vyplývajú zo zákona. Prepúšťanie pracovníkov, obmedzenie služieb, zastavenie investičných akcií, šetrenie na športe, kultúre a sociálnej starostlivosti, ale aj branie si úverov na ďalšie fungovanie či platy zamestnancov sú realitou, v ktorej žijú a nedokážu ju vlastnými silami riešiť. Preto predložená stratégia ďalšieho postupu pre nasledujúce obdobie, predložená na sneme, sa obracia v osembodovom programe a tridsiatich doporučeniach na formujúcu sa novú vládu a parlament.
   Naše mesto zastupoval na sneme člen prezídia a primátor Oliver Solga.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: