Územný plán BSK

Jún 2010 / Prečítané 1757 krát
   Bratislavský samosprávny kraj je zadávateľom nového územného plánu Bratislavského kraja, ktorý je v súčasnosti v štádiu pripomienkovania občanmi ako aj organizáciami a inštitúciami kraja. Každý občan môže do územného plánu nielen nahliadnuť, ale vzniesť aj pripomienky, podnety a návrhy, ktoré posúdi spracovateľ.
 
(ra)