Prezentácia schopností talentovaných detí zo ZUŠ

Jún 2010 / Prečítané 1316 krát
   Ako po iné školské roky, aj tento rok sa niekoľko talentovaných detí z našej Základnej umeleckej školy rozhodlo porovnať si svoje umenie v konkurencii iných ZUŠ na Slovensku.
   Na celoslovenskej husľovej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava naši huslisti opäť presvedčili, že sú zárukou kvality. V 1. kategórii získal strieborné pásmo Adam Bereník, v 2. kategórii bronzové pásmo Magdaléna Ďurisová a strieborným pásmom v 3. kategórii sa môže pochváliť Klára Horváthová. Všetci žiaci sú z triedy pani učiteľky Záhradníkovej.
  Naši výtvarníci majú na svojom konte hneď niekoľko súťaží. Zapojili sa do grantového programu „Mladí výtvarníci pomáhajú“, ktorý vyhlásila nadácia PONTIS Nadačného fondu Johnson Controls Slovakia v roku 2009. Súťažný výber našich žiakov obsahoval návrhy drobných predmetov z odpadových materiálov. Tieto výrobky poslúžia ako inšpirácia pre chránenú dielňu Dom svitania v Jakubove. V súťažnej konkurencii boli naši žiaci úspešní a náš výtvarný odbor získal grant 1000 eur od nadácie PONTIS. Aj z týchto finančných prostriedkov bude v roku 2010 realizovaný náš vlastný projekt na podporu mladých talentov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku.
   V súťaži „Výtvarná Modra“, ktorú vyhlásilo Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre na počesť maliara Jozefa Ilečka, boli úspešní naši najmladší výtvarníci. Za spoločnú prácu „Ulička“ získali cenu poroty. S radosťou sa naše deti zúčastnili aj súťažnej výstavy „Deti a keramika“, ktorú zorganizovalo Malokarpatské múzeum v Pezinku a Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. V kategórii mladší žiaci ZUŠ získal 1. miesto Marek Jelok a 2. miesto Zuzana Bírová.V kategórii starší žiaci ZUŠ sa môže pochváliť 1. miestom Karolína Horváthová a 3. miestom Klára Miklušičáková. Títo úspešní žiaci pracujú pod odborným vedením pani učiteľky Tykovej a Piačkovej.
   Záver školského roka už tradične patrí našim absolventom. Tohtoročný koncert absolventov spojený s výstavou výtvarných prác v Minigalérii Domu kultúry by sa dal nazvať malou slávnosťou hudby, tanca a výtvarného umenia. Predstavil sa nám silný talentovaný ročník absolventov. Ich dynamický, žánrovo pestrý program poskytol poslucháčom pekný umelecký zážitok.
   Nezaháľajú ani naši tanečníci. Folklórny súbor ZUŠ Sekvoja s ľudovou hudbou Maroša Mrá
za svojím programom roztlieskal návštevníkov tohtoročných Keramických trhov v Pezinku a reprezentoval našu ZUŠ aj na festivale „Slávnosť ruží“ v Dolnej Krupej.
   Žiaci ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku nás svojimi verejnými produkciami utvrdzujú v tom, že sa v nich skrýva tvorivý duchovný potenciál. Treba ho len odhaliť, podchytiť a rozvíjať. Toto je úlohou nás pedagógov.
  Vďaka všetkým priaznivcom našej ZUŠ, najmä Pezinskému kultúrnemu centru a Mestu Pezinok, ktoré našu činnosť umožňuje.
 
Zuzana Andelová

Ohodnoťte článok: