Stretnutie ohľadom rozvoja turizmu

Jún 2010 / Prečítané 1626 krát
   V priestoroch Domu kultúry v Pezinku sa 9. júna uskutočnilo koordinačné stretnutie v rámci projektu RECOM SK-AT na tému „Nové impulzy pre rozvoj turizmu v Malokarpatskom regióne pri prijatí nového zákona o podpore cestovného ruchu“. Zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, miest a obcí a organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu privítal primátor mesta Mgr. Oliver Solga. Hlavným bodom programu bola prezentácia nového zákona o podpore cestovného ruchu (č. 91 z 3. marca 2010 Z. z.). Diskutovalo sa aj o možnostiach založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorú predstavil predseda Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a CR BSK MUDr. František Stano a riaditeľka odboru CR BSK Ing. Alžbeta Melicharová.
   Zakladajúcimi členmi oblastnej kancelárie v Pezinku by mal byť Pezinok, Modra, Šenkvice, Slovenský Grob, Častá, Štefanová a ďalší.
   Ďalej bol predstavený projekt RECOM SK – AT, ktorý prezentovala Ing. Jurkovičová z oddelenia teritoriálnej spolupráce BSK. Je to kooperačný projekt medzi organizáciami regionálneho rozvoja s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti cezhraničnej spolupráce.
   Na záver sa všetci účastníci zhodli, že aj v budúcnosti je potrebné organizovať podobné stretnutia, ktorých cieľom by malo byť vytváranie lepších podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a tiež propagáciu nášho regiónu.
 
Mgr. Peter Vlasák

Ohodnoťte článok: