Výstavba na Severe

Jún 2010 / Prečítané 1796 krát
    Viacerí čitatelia sa nás pýtali na prebiehajúcu výstavbu v hornej časti Severu pri Panskom chodníku a Krížnej. Zaregistrovali tam čulý stavebný ruch, budovanie komunikácie a inžinierskych sietí. Podľa informácie stavebného oddelenia mestského úradu tam spoločnosť IMD Group, ktorá minulý rok vykúpila pozemky od súkromných vlastníkov, začala výstavbu 29 rodinných domov. Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia a rozšírenie jestvujúcej cesty, osvetlenie a nový chodník. Výstavba v tejto časti mesta bola schválená aj v územnom pláne z roku 1996.
   Aj v ostatných častiach tohto územia sa dlhodobo pripravuje výstavba rodinných domov. Prvým krokom bolo založenie spoločenstva vlastníkov pozemkov, ktorí intenzívne pracujú spolu s mestom na vysporiadaní pozemkov a vyhotovení zastavovacej štúdie časti Sever III.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: