Výstava prác detí

Máj 2010 / Prečítané 1222 krát
  V dňoch 26. 4. – 3. 5. sa konala v priestoroch Malokarpatskej knižnice výstava prác detí zo školských klubov pri príležitosti medzinárodného dňa Zeme na tému VTÁKY. Vystavených bolo 180 prác detí zo základných škôl z Pezinka a okolia. Verejnosť počas tohto týždňa mohla hlasovať o najkrajšom diele. Prekvapila nás vysoká návštevnosť výstavy, originalita a nápaditosť detí. Víťazné práce boli vystavené v rámci Dňa múzeí a galérií 15. mája v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne.

Vyhodnotenie:
1. Barbora Hornáčková, ŠKD pri ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 2. kolektívna práca, ŠKD pri ZŠ Svätý Jur, 3. kolektívna práca, ŠKD pri ZŠ Fándlyho ul., Pezinok, 4. kolektívna práca, ŠKD pri Spojenej škole Komenského ul. Pezinok, 5. kolektívna práca, ŠKD pri ZŠ Budmerice. 
 
(mo)