Vyhodnotili súťaž Požiarna ochrana očami detí

Máj 2010 / Prečítané 1707 krát
Ceny najlepším odovzdal organizátor Peter Ronec  Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok v spolupráci s Preventívnou komisiou ÚzV DPO SR Pezinok – Senec a Základnou školou Fándlyho ul. zorganizoval aj v tomto roku súťaž grafických prác žiakov ZŠ na tému Požiarna ochrana očami detí. Do súťaže sa zapojili nielen deti z Pezinka, ale aj okresu. Práce do súťaže poslali školy.
   Odborná porota pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej posúdila vyše dvesto prác. Hodnotili sa výtvarné práce v dvoch kategóriách: mladší žiaci a starší žiaci. Ocenených bolo tridsať prác, ich autori získali diplomy a drobné vecné ceny. Víťazné práce boli vystavené v ZŠ Fándlyho.
   Ceny víťazom slávnostne odovzdal predseda preventívnej komisie ÚZV a vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec a JUDr. Alena Polakovičová z DHZ pri SOU Pezinok. Okrem jednotlivcov boli ocenené aj tri školy. Ich zástupcovia z rúk najstaršieho dobrovoľného hasiča, 89-ročného Rudolfa Turanského, prevzali osobitnú cenu – plastiku, ktorú vyhotovil on sám.


VY HODNOTENIE

   Cena za výtvarné riešenie (maľba)
mladší žiaci:
1. A. Šándorová, ZŠ Fándlyho,Pezinok, 3. L. Vyšata, ZŠ Fándlyho, Pezinok,
starší žiaci: 1. T. Zápražná, ZŠ Slovenský Grob,

   Cena za výtvarné riešenie (kresba,grafika)
mladší žiaci:
A. Horváthová, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
starší žiaci: 1. S. Straková, ZŠ Šenkvice, 3. L. Klemaničová, ZŠ Kupeckého, Pezinok,

   Cena PO
mladší žiaci:
1. L. Lechovič, ZŠ Doľany, 3. M. Bíro, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
starší žiaci: 1. D. Jurišová, ZŠ Vajanského, Modra, 3. 8.A trieda, ZŠ Kupeckého, Pezinok,

   Cena za záchranu života
mladší žiaci:
1. D. Virgovičová, ZŠ Kupeckého, Pezinok, 2. L. Borzová, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
starší žiaci: 1. G. Fedorová, ZŠ Slovenský Grob, Cena poroty – ml. žiaci: 1. A. Čermáková, Na bielenisku, Pezinok, starší žiaci: 1. M. Konečná, ZŠ Slovenský Grob.
 
(pr)

foto (mo)