Akadémia tretieho veku bude pokračovať

Máj 2010 / Prečítané 1695 krát
   Akadémia tretieho veku v Pezinku nadviaže v septembri 2010 na tradičný dvojročný cyklus 6 prednášok v zimnom i letnom semestri. V druhom ročníku budú pokračovať odbory Počítače a Prírodné liečivá, v prvom prejavili seniori záujem o odbory Anglický jazyk pre dospelých, Biológia (o génoch, evolúcii a rozmanitosti života), Naše dejiny, Dejiny hudby, Počítače, Keramika a Základy kresby a maľby, ako aj o postgraduálny kurz Dejiny umenia. Otvorenie odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov). Rozvrh hodín bude podľa možnosti upravený tak, aby stretnutia neboli súčasne, čo by umožnilo prípadným záujemcom navštevovať aj dva odbory.
   Okrem uvedených odborov sa plánujú aj mimoriadne prednášky pre všetky odbory a pre verejnosť na rôzne témy, napr. prednášky lekárov-špecialistov, o nových poznatkoch z rôznych oblasti vedy a techniky a pod.
   Sylaby jednotlivých študijných odborov budú uverejnené v júnovom čísle mesačníka PEZINČAN a na výveske Mestského úradu (1. medziposchodie), kde budú priebežne zverejňované všetky informácie. Poplatok na jeden semester za každý študijný odbor je 10 €.
   Prihlášky na jednotlivé odbory môžete odovzdať v priebehu júna a júla 2010 na oddelení školstva a sociálnych vecí MsÚ (prízemie vľavo, v priestoroch bývalej pošty), alebo poslať na adresu: renata.minarovicova@msupezinok.sk .
   Otvorenie 4. akademického roka bude 8. septembra 2010 o 16.00 hodine v malej sále Domu kultúry.
 

RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD. , koordinátorka ATV
 

Ohodnoťte článok: