Druhé promócie absolventov Akadémie tretieho veku

Máj 2010 / Prečítané 2797 krát
Akadémia tretieho veku bude pokračovať   V stredu 28. apríla 2010 sa konali vo veľkej sále pezinského Domu kultúry už druhé promócie seniorov – absolventov Akadémie tretieho veku. Zúčastnilo sa na nich 28 absolventov dvojročných študijných odborov Dejiny umenia, Počítače a Životné prostredie. Štúdium ukončili aj absolventi jednoročného postgraduálneho kurzu psychológie, z ktorých väčšina mala promócie už vlani, ale prejavili želanie naďalej sa vzdelávať a stretávať.
   Okrem absolventov, ktorí pochádzajú nielen z Pezinka, ale z celého regiónu a dokonca i z Bratislavy, boli prítomní aj čestní hostia, okrem iných predseda Jednoty dôchodcov Slovenska RNDr. Kamil Vajnorský, predseda Združenia kresťanských seniorov Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. a ďalšie osobnosti Pezinka a verejného života, lektori, príbuzní a známi.
   Na úvod zaznela skladba pezinského rodáka, národného umelca Eugena Suchoňa "Aká si mi krásna". Súhlas na jej použitie ako hymny mesta dali dedičia autorských práv vlani až po promóciách prvých absolventov, a preto teraz odznela pri takejto príležitosti prvýkrát.
   Absolventom sa prihovoril a odovzdal diplomy primátor Mgr. Oliver Solga, dvom najstarším účastníkom aj kytice. Táto milá tradícia pochádza z Univerzity tretieho veku v partnerskom meste Mladá Boleslav, s ktorou bola nedávno podpísaná zmluva o spolupráci.
   V závere sa poďakovali absolventi všetkých odborov a dokonca im zaspievali „živió“. Milú slávnosť ukončil príhovorom predseda Jednoty dôchodcov Slovenska RNDr. Vajnorský a napokon zaznela študentská hymna „Gaudeamus igitur“.
   Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku existuje od septembra 2007 a je o ňu stály záujem, čo vidieť aj z ďalších príspevkov v našom mesačníku.
 
 
(VW)

Ohodnoťte článok: