Rozdelili 1300 eur

Máj 2010 / Prečítané 1724 krát
   REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia i v tomto roku podporuje myšlienky na zlepšenie života ľudí v ich okolí. V rámci svojho prvého tohtoročného grantového kola už prerozdelila 1360 eur.
   Podporených bolo 6 nápadov obyvateľov Pezinka a okolitých obcí. Vďaka myšlienke Malokarpatského múzea sa tak deti budú môcť oboznámiť s keramikou, nápad Petra Čepca pomôže rušiť bariéry vybudovaním bezbariérového prístupu do Galérie TYPO&ARS, seniori si budú môcť upevniť zdravie na 7. športových hrách organizovaných okresným výborom Jednoty dôchodcov Slovenska. Nadácia REVIA poskytla finančné prostriedky i na vydanie výberu z prác absolventov Akadémie tretieho veku, ako aj na primárnu prevenciu proti závislostiam v rámci 8. letných tvorivých dielní pre deti a dospelých organizovaných Združením detí a umenia a taktiež finančne prispela k realizácii aktívnej muzikoterápie pacientov nemocnice Philipa Pinela.
   Viac informácií o projektoch a termíny ďalších grantových kôl nájdete na stránke www.revia.sk .

 
(REVIA-MKN)
 
 

Ohodnoťte článok: