Čriepky z pezinskej minulosti: Pezinský mešťan Vavrinec Rellner

Máj 2010 / Prečítané 1742 krát
Náhrobný kameň uložený v mestskom múzeu   TU ODPOČÍVA V BOHU CTENÝ A VÁŽENÝ VAVRINEC RELLNER TUNAJŠÍ MEŠŤAN, KTORÝ USNUL V PÁNU 25. APRÍLA 1662 A JEHO MILOVANÁ DCÉRA MARIA MAGDALENA, KTORÁ SA 27. JÚNA UTOPILA V POTOKU
(text z náhrobného kameňa nájdeného na mieste starého evanjelického cintorína na Štefánikovej ulici v roku 2008 a uloženého v Mestskom múzeu v Pezinku)

   Vavrinec Rellner (aj v podobe Kellner, Keller) bol pezinským mešťanom, synom senátora a kostolného otca Juraja a Anny. 21. septembra 1655 sa v Pezinku oženil s Eufrozínou Putsch, dcérou člena vonkajšej rady a tribúna Jána a Magdalény. V júli 1656 sa mladomanželom narodilo prvé dieťa, syn Ján. Svedkami krstu malého Rellnera boli vtedajší pezinský mešťanosta Ján Wiser a kazateľ nemeckého evanjelického kostola Michal Höher s manželkou. V auguste 1657 a januári 1659 pribudli do rodiny Vavrinec ml. a Mária. Prítomní pri krste boli opäť Ján Wiser a Michal Höher. Vavrinec Rellner sa začal angažovať vo verejnom živote, iste aj po vzore svojho (už zosnulého) otca a svojho svokra. Pri krste dcéry Márie bol už členom vonkajšej rady, zastupiteľského orgánu meštianskeho spoločenstva.
   „Ťažká a nebezpečná choroba“ prinútila Vavrinca vo februári 1661 spísať testament. Dozvedáme sa z neho o Vavrincovom zosnulom bratovi Pavlovi. S Pavlovými deťmi bol spoločným majiteľom nehnuteľnosti v meste. Svoj polovičný podiel na majetku odkázal chorý Vavrinec svojej manželke Eufrozíne a deťom. Rovnako im zanechal svoje vinohrady, polia a všetok hnuteľný majetok. Ako prezrádza náhrobný kameň, Vavrinec zomrel v apríli 1662. Rodinné nešťastie tým však neskončilo, len o 2 mesiace neskôr pochovala rodina aj dcérku Máriu Magdalénu. Pravdepodobne ju môžeme stotožniť s Máriou narodenou v januári 1659.
   Oznam vytesaný do náhrobného kameňa, stručná pripomienka osoby, ktorá spoluvytvárala pezinskú spoločnosť druhej polovice 17. storočia a zároveň smutné svedectvo nešťastia jednej rodiny. Archívy sú takmer nevyčerpateľným zdrojom rôznorodých informácií. V prípade Pezinka 17. storočia sa údaje ťažšie kompletizujú – požiar, ktorý v roku 1832 zničil radnicu a
v nej uschovaný mestský archív, sa najviac dotkol práve písomností tohto obdobia. Poskladať obrázok mesta tejto etapy je preto vecou hľadania, kombinovania rôznych a rôznorodých prameňov a občas aj dávky šťastia a náhody. Aj tie pomohli zozbierať aspoň pár informácií k neznámemu menu.
 
 
Petra Pospechová, Mestské múzeum v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: